ONZE PRAKTIJK

Fysiotherapiepraktijk Hubert Duyfhuysstraat is al meer dan 40 jaar een begrip in Utrecht. Bij ons in de praktijk bent u altijd in goede handen. We zijn een praktijk met ervaren fysiotherapeuten die u op verschillende gebieden kunnen helpen. We hebben tevens contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Het is een ruime en goed geoutilleerde praktijk met diverse behandelruimtes en trainingsfaciliteiten. De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 18:00/20.00 uur.

  • Ervaren fysiotherapeuten

  • Behandeling op maat

  • Persoonlijke aandacht

Icon

Maak kennis met onze fysiotherapeuten en secretariaat

FRED VAN KUIK
FRED VAN KUIKFysiotherapeut
“Voor een zo optimaal mogelijk herstel is een actieve inzet van zowel de patiënt als de fysiotherapeut nodig”
Lees meer
ANNE MARIE KUITERT
ANNE MARIE KUITERTFysiotherapeut
“Het mooie van mijn werk vind ik dat ik met zoveel verschillende mensen – meestal ook letterlijk – ‘in aanraking’ kom.”
Lees meer
JOEP ROEFS
JOEP ROEFSFysiotherapeut
“Wat mij aanspreekt in het vak, is het contact met de patiënten. Samen naar een oplossing zoeken voor de klacht en toewerken naar één doel.”
Lees meer
ERNST SCHIPPERS
ERNST SCHIPPERSFysiotherapeut
“Ieder mens is uniek en vraagt om een individuele aanpak. Toch is elke behandeling op hetzelfde gericht: de kwaliteit van het bewegen verbeteren.”
Lees meer
Claudia Adelaar
Claudia AdelaarOndersteunend medewerker
“Ik ondersteun de therapeuten en ben het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Deze afwisseling vind ik erg leuk”
Lees meer
JEANIC BEKER
JEANIC BEKERFysiotherapeut
“Mijn behandeling is gericht op het samen oplossen van uw klachten. Door het doen van onderzoek, gerichte oefeningen en adviezen mee te geven.”
Lees meer
JANKA BOSWIJK
JANKA BOSWIJKFysiotherapeut
“Het ontstaan van een klacht kent verschillende oorzaken: fysiek, gevoelsmatig en mentaal. Ik kijk vooral naar de verbanden tussen deze gebieden.”
Lees meer
PIM VAN AMELSVOORT
PIM VAN AMELSVOORTFysiotherapeut
“Doel is om – na een uitgebreid onderzoek – samen met de patiënt een realistisch behandelplan op te stellen.”

Lees meer

Informatie

Verzekeringscontracten
We hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Afspraak afzeggen
Een afspraak wordt als afgezegd beschouwd, als u dat minimaal 24 uur van te voren doet. Niet nagekomen of niet op tijd afgezegde afspraken worden in rekening gebracht, bij uzelf en niet bij de verzekeraar.

Klachtenregeling
Wij werken mee aan de klachtenregeling van het KNGF. Uitgebreide informatie kunt u vragen aan een van de maatleden of het secretariaat.

Wet WBGO
Wij fysiotherapeuten moeten ons in relatie met de patienten/clienten houden aan de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Uitgebreide informatie kunt op het secretariaat inzien.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Dit reglement is hier te raadplegen en ligt tevens ter inzage op de administratie.

Kwaliteitsjaarverslag
Indien gewenst is inzage mogelijk in ons Kwaliteitsjaarverslag. Vraag aan een van de maatleden of onze assistente.